Contactgegevens

Na afloop van de sessie wordt contant of met pin afgerekend, volgens het geldend of overeengekomen tarief.

Uurtarief € 65,-

Zorgverzekering

Zorgwijzer

Counseling wordt soms vergoed uit aanvullende zorgverzekering

Een groot aantal zorgverzekeraars erkent de waarde van psychosociale therapie en counseling door consulten (soms deels) te vergoeden via de aanvullende verzekering. Het gaat hier om zorgverlening in het kader van de complementaire zorg. Bekijk hier het volledige overzicht

ik ben aangesloten bij:

ABVC   lidnummer 118123 

RBCZ   licentienummer 180130R 

Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) lidnummer 14577 

Blijf niet rondlopen met je problemen als je er zelf niet meer helemaal uit komt.