Hallo en welkom op de site van Counselor’s Onderweg. Ik ben Saskia van Toorn (1962), Psychosociaal Therapeut,(relatie) Counselor en Coach

Als het mag loop ik als counselor een poosje met je  mee,  help ik  je bij het inzichtelijk maken van hetgeen jou belemmert, confronteer ik jou hiermee  en samen stellen we  heldere en haalbare doelen op, die passend zijn bij jouw leven en jouw motieven.
Hier ligt namelijk mijn voorliefde en passie, het ondersteunen van mensen bij veranderingen, doorbreken en loslaten van oude patronen, assertiviteit en het terugvinden van plezier in het leven.

Behalve mijn hoofdopleidingen  heb ik verschillende aanvullende opleidingen gevolgd waaronder het Samengestelde Gezin, Geweldloze Communicatie, Klinische Psychologie I + II en ben ik RET, ACT en oplossingsgerichte therapeute.

Wanneer kan counseling ingezet worden

Bij allerlei problemen op het gebied van werk en/of privé waarbij je uit evenwicht bent, kan counseling een effectieve vorm van hulpverlening zijn, om inzichten te krijgen en om balans te vinden. Het is echter niet alleen bij al bestaande problemen toepasbaar. Je kunt het ook preventief gebruiken om juist te voorkomen dat iets een probleem wordt.
Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van het zelf-oplossend-vermogen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die er worden gevonden, meer bij je passen en zodoende ook beter eigen gemaakt worden.

Relatiecounseling

Binnen een relatie kunnen er diverse problemen ontstaan. Sommige mensen komen in een sleur terecht of kunnen er (kleine) irritaties optreden die langzaam maar zeker de partners uit elkaar drijven. Kinderen of het drukke bestaan kunnen hun weerslag hebben op de relatie en maak je te weinig tijd voor elkaar vrij. Je groeit langzaam uit elkaar en je twijfelt waarom je ooit bent gaan samenwonen of getrouwd bent. Je hebt het gevoel dat de passie en intimiteit is verdwenen. Daarnaast kan het zijn dat je moeilijk grenzen aan kunt geven en vaak voor de ander kiest i.p.v. tijd vrij te maken voor jezelf. Op het moment dat je er samen niet meer uit komt, kan relatietherapie (relatiecounseling) een uitkomst bieden.

Individuele Counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van individuele hulpverlening. Hierbij gaat het om gesprekken, waarin ondersteuning en begeleiding centraal staan. Doordat counseling pragmatisch van aard is, kan het je goed helpen in moeilijke of stressvolle situaties. De gesprekken zijn er op gericht om via het verkrijgen van inzicht, op een structurele manier te werken aan problemen. Tijdens de gesprekken wordt steeds jouw zelfoplossende vermogen aangesproken zodat je nu, maar ook later, in staat bent om je eigen leven op een positieve wijze te sturen, beter je grenzen aan kunt geven en op de juiste manier assertief kunt zijn.

Geweldloze Communicatie

Luisteren en gehoord worden is binnen elke vorm van relatie heel erg belangrijk, een basisbehoefte, die als hij ontbreekt voor veel problemen kan zorgen!
Vraag je eens af:
– Hoe vaak denk je al te weten wat de ander al zal gaan zeggen?
– Hoe vaak dwalen jouw gedachten af terwijl de ander je iets vertelt?
– Hoe vaak onderbreek je de ander omdat je een aanvulling hebt op het verhaal van de ander?
Luisteren doe je met je hart en is een vaardigheid waarbij je je eigen gedachten, je eigen oordelen en aannames, je eigen ego aan de kant zet.
Als je echt goed kunt luisteren hoor je de gedachten en de gevoelens van de ander en is de ander ook meer geneigd naar jouw argumenten en gedachten te luisteren. Op deze manier ontstaat er wederzijds begrip.
Doordat er begrip ontstaat is er geen sprake meer van een discussie waarin vaak een welles-nietes sfeer hangt maar meer van een dialoog. Een dialoog is een gesprek waarin naar elkaar geluisterd wordt zonder een oordeel, zonder elkaar te veroordelen of elkaar over te willen halen mits je je gelijk wilt halen?
Gehoord worden is een basisbehoefte waar we allemaal recht op hebben, en als jij goed luistert is er ook meer bereidheid om naar jou te luisteren

Psychosociale counseling

We hebben allemaal wel eens een tijd dat we door de bomen het bos niet meer zien, dat we niet begrijpen waarom we ons voelen zoals we doen of dat we wel eens met iemand willen praten die op een gepaste afstand van ons staat en een onafhankelijke kijk heeft op de situatie. Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening die voor iedereen toegankelijk en geschikt is.
Uitgangspunt van deze vorm van hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens in staat is om aan zijn eigen leven vorm te geven binnen de context/kaders waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden van denken, voelen en het ontkennen van de eigen behoeftes. Vaak gaat het dan om het vasthouden aan oude gewoontes, overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Psychosociale counselors onderscheiden zich van psychiaters en psychologen omdat er over begeleiding gesproken wordt in plaats van behandeling. Kernwoorden hierbij zijn veiligheid, respect en integriteit.

R.E.(G.)T. therapie

R.E.T. staat voor Rationele Effectiviteits Training of Rationeel-Emotieve Therapie. Het is een methode om gedrag of emoties waar je last van hebt, om te buigen naar meer effectief gedrag of gedrag waar je geen last meer van hebt.
R.E.T. kan onder meer ingezet worden voor:

Spreekangst
Conflicthantering
Vlieg- of straatangst
Autoriteitsconflicten
Niet om kunnen gaan met frustraties
Perfectionisme
Te veel of te vaak zenuwachtig
Altijd aardig gevonden willen worden
Telkens teleurgesteld worden
Contactproblemen
Enz.

Toekomst en oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een uiterst effectieve methode om cliënten met psychische problemen te behandelen. De aanpak bij oplossingsgericht werken verschilt sterk van de meeste andere therapievormen. Oplossingsgerichte therapie concentreert zich niet zo zeer op de problemen van de cliënt, maar op de oplossing. En dat werkt! Oplossingsgerichte therapie richt zich op het hier, brengt opluchting en inzicht en is vanaf de eerste dag toepasbaar. Oplossingsgerichte therapie is een relatief nieuwe vorm van gesprekstherapie. De gemiddelde behandelduur bedraagt slechts 5 sessies. Oplossingsgerichte therapie kunt u onder meer inzetten bij gezins- en relatieproblemen, depressiviteit, dwangstoornissen, stressgerelateerde aandoeningen en coachingstrajecten.